Античкиот град Стоби

Античкиот град Стоби – “Stobis, vetus urbs”, како што го нарече римскиот историчар Ливи, на сливот на реките Црна и Вардар, бил најголемиот град во северниот дел на римската провинција Македонија. Подоцна бил назначен за главен град на римската провинција Македонија Секунда. Бил важен урбан, воен, административен, трговски и религиозен центар на две големи империи: … Continue reading Античкиот град Стоби