Prava putnika u zračnom prometu

Autor članka:
Podijeli:

U slučaju let kasni ili je otkazan imate pravo na skrb od strane zrakoplovne kompanije. To podrazumijeva  osvježenje, obroke, dva besplatna telefonska poziva, telefaks poruke ili e-poštu, smještaj i prijevoz između aerodroma i mjesta smještaja ako je kašnjenje. Prava putnika u zračnom prometu:

-dva sata ili više za letove do 1500 km;

-tri sata ili više za letove dulje od 1500 km unutar EU ili za druge letove između 1500 i  3500 km;

-četiri sata ili više za letove dulje od 3500 km izvan EU.

Ako Vam let kasni više od pet sati, a odlučite ne nastaviti putovanje, imate pravo na povrat novca za kartu i let u mjesto iz kojeg ste započeli putovanje.

Ukoliko ste stigli do konačnog odredišta s kašnjenjem od tri sata ili više, imate pravo na istu naknadu kao i kad Vam je let otkazan, osim u slučaju kada zrakoplovna kompanija može dokazati da je kašnjenje uzrokovano izvanrednim okolnostima. Odmah kontaktirajte osoblje zrakoplovne kompanije u zračnoj luci i zatražite pravo na skrb i naknadu.

Podnesite prigovor zrakoplovnoj kompaniji po dolasku kući ako mislite da su Vam prava bila narušena.

Prava putnika u zračnom prometu

Kada vam je uskraćen ukrcaj zrakoplovna kompanija dužna je prvo potražiti dobrovoljce koji bi se odrekli rezervacije u zamjenu za određene pogodnosti.

Ako se ne pronađe dovoljan broj dobrovoljaca, tada Vam kompanija može uskratiti ukrcaj protiv Vaše volje. U tom slučaju, imate pravo na naknadu od 250 do 600 eura, dok u slučaju da Vam prijevoznik ponudi zamjenski let imate pravo na naknadu od 125 do 300 eura. Također se možete odlučiti za povrat novca za karatu i let u mjesto iz kojeg ste započeli putovanje.

Kada je let otkazan imate pravo na istovjetnu naknadu kao i u slučaju kad Vam je uskraćen ukrcaj. To pravo nemate ako ste obaviješteni o otkazivanju najmanje 14 dana prije leta, ako Vam je ponuđena promijenjena ruta sa sličnim redom letenja ili ako zrakoplovna kompanija može dokazati da je otkazivanje leta uzrokovano izvanrednim okolnostima, kao što su loši vremenski uvjeti.

Ova prava imate ako polijećete iz  zračne luke u EU, ili dolazite u EU s prijevoznikom iz EU-a ili iz Islanda, Norveške ili Švicarske. Morate unaprijed biti informirani o tome koja zračna kompanija upravlja Vašim letom.

Ako je Vaša prtljaga izgubljena, oštećena ili Vam kasni, imate pravo na naknadu do oko 1220 eura. Međutim, zrakoplovna kompanija neće biti odgovorna ako je poduzela sve razumne mjere da izbjegne štete ili ako nije bilo moguće provesti takve mjere.

Odmah u zračnoj luci prijavite izgubljenu ili oštećenu prtljagu i podnesite pisani prigovor zrakoplovnoj kompaniji u roku od sedam dana od primitka prtljage. Za prtljagu dostavljenu sa zakašnjenjem taj rok iznosi najdulje 21 dan.

Prava putnika u zračnom prometu

Šest od deset Hrvata ne znaju svoja potrošačka prava u slučaju kad im let kasni ili je otkazan.

Putujte pametno

1. Zahtijevajte informacije o svojim pravima. Zračni prijevoznik mora Vas informirati o Vašim pravima kada stvari krenu loše u zračnoj luci.

2. Podnesite prigovor ako su Vaša prava narušena.Prvo biste trebali kontaktirati zrakoplovnu kompaniju. Upotrijebite EU-ov obrazac za prigovor za naknadu ili povrat novca. Dostupan je na svim europskim jezicima. Ako niste zadovoljni s njihovim odgovorom možete uputiti prigovor Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

3. Čuvajte račune. Ako imate bilo kakve troškove zbog kašnjenja ili otkazivanja leta, čuvajte račune i pošaljite njihove kopije zrakoplovnoj kompaniji, zajedno s prigovorom.

Travel Advisor

Posjetite naš YouTube kanal.

Ručna prtljaga kod niskotarifnih avioprijevoznika

Propisi o unosu duhanskih proizvoda i alkohola u zemlje EU

https://www.travel-advisor.eu/najbolji-vodic-za-pronalazenje-najjeftinijih-avionskih-karata-online/

Nove objave