Travel AdvisorTravel Advisor

U Kini živi 20 % svjetskog stanovništva ili svaki peti stanovnik Zemlje

Prema projekcijama Ujedinjenih Naroda, svjetska će populacija do 2100. godine doseći brojku od 11,2 milijarde ljudi. Broj ljudi će se povećati, a sigurno je da Zemlja neće. A ukoliko ne pronađemo mjesto za život van planete, morat ćemo se malo stisnuti. U Kini žovi 20 % svjetskog stanovništva ili svaki peti stanovnik Zemlje.
Po broju stanovnika Kina je prva zemlja u svijetu. Prosječni godišnji porast broja stanovnika iznosi 1,07%. Prema popisu stanovništva Kina je 1953. imala 590.194.715 stanovnika, a 2000. godine 1.265.830.000 stanovnika. Poznata kao najmnogoljudnija zemlja svijeta, po veličini površine je četvrta na svijetu.
U Kini danas živi oko 20 % svjetskog stanovništva ili peti stanovnik Zemlje. Svake minute broj stanovnika u Kini se povećava, a o tome najbolje govori podatak da se godišnje broj stanovnika u Kini povećava za 12-13 milijuna.
Zbog velikog porasta broja stanovnika tijekom 1970-ih javila se potreba da se taj porast ograniči. Tako je nastala politika jednog djeteta koja je bila uspješna u pogledu smanjenja porasta broja stanovnika, ali je njena primjena bila kontroverzna.
Ova politika posebno se strogoo provodila početkom 1980-ih, a je ozloglašena i ukinuta zbog namjernih pobačaja, ubojstava i zanemarivanja ženske djece i kazni za one koji su imali više od jednog djeteta.

Broj imućnijih ljudi i poznatih osoba koji žele  imati više od jednoga djeteta sve je veći. Rezultati nekih istraživanja utvrdili su da čak 10 posto pripadnika te kineske društvene kategorije ima više od troje djece.

Pravila kojima vlasti pokušavaju smanjiti natalitet u Kini krše se i u ruralnim područjima. Prema kineskim zakonima, kineskim je mladićima zabranjeno stupiti u brak prije 22. godine, a djevojkama prije 20. te se parove, osim na kasnije stupanje u brak, potiče i na kasnije rađanje djece. Međutim, rani brakovi se i dalje prakticiraju, posebice u ruralnim dijelovima Kine.

Ulicama se voze rijeke automobila, šareni bicikli i mopedi. Na nekima od njih kišobrani već pričvršćeni, a na drugima ih vozači bicikala i mopeda drže u jednoj ruci dok drugom vješto upravljaju u gustom prometu. U Kini u prometu vrijedi pravilo tko je jači, ima prednost, a trubljenje je općeprihvaćen oblik komunikacije.
Previous articleKoja je tajna cimeta ?
Next articlePonajbolji restorani s lokalnim specijalitetima u Budimpešti