Travel AdvisorTravel Advisor

UVJETI KORIŠTENJA Dobro došli na naše stranice! travel-advisor.eu je u vlasništvu firme Lucas Intertrade d.o.o. Prvim i svakim sljedećim korištenjem internetske stranice travel-advisor.eu korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio ove uvjete te da se slaže s načinima uporabe naših internetskih stranica. Ne slaže li se korisnik s ovom Izjavom upućujemo ga da napusti naše internetske stranice te iste ne koristi. Izgled i sadržaj internetske stranice te Pravila i uvjete korištenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti. Smatra se da vaše naknadno korištenje internetske stranice travel-advisor.eu, predstavlja vaše prihvaćanje svih mogućih izmjena ovih uvjeta. travel-advisor.eu nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja. Travel-advisor.eu je vlasnik svih objavljenih materijala, tekstova, videa i fotografija na svojoj stranici. Autori se slanjem tekstova, videa i fotografija odriču svih svojih prava kao kreatori sadržaja. Fotografije, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskoj stranici Travel Advisor, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka travel-advisor.eu,  ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu travel-advisor.eu, ili bilo kojoj trećoj strani. Fotografije, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja travel-advisor.eu. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na internetskoj stranici travel-advisor.eu, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava travel-advisor.eu , te pridržava pravo sudskim putem potražiti zaštitu svojih prava i naknadu štete. travel-advisor.eu se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice. travel-advisor.eu će poduzeti sve sa svoje strane kako bi se na stranici travel-advisor.eu, objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. travel-advisor.eu zadržava pravo izmjene kako bilo kojeg dijela, tako i cjelokupnog sadržaja objavljenog na internetskim stranicama travel-advisor.eu te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. travel-advisor.eu nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača koji se reklamiraju na travel-advisor.eu Stranica travel-advisor.eu  sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i poveznice do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba, koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. travel-advisor.eu nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama koji su kreirani od strane trećih osoba.